Kontakti

MŪSU REKVIZĪTI:

Sabiedrība ar ierobežoto atbildību

"B-BALTIC"

Pilds iela 16B, Rīga, Latvija, LV-1035

Vienotajs reg. 40103861814

PVN maks. Kods LV401003861814

Banka: AS SEB banka

Konts: LV37UNLA0050022884425

e-pasts: bbaltic@bbaltic.lv

Valdes loceklis

Vitālijs Kovaļovs mob. 20332233